پارچه شلوار زنانه مناسب و پارامترهای لازم برای انتخاب آن در فاکس

جنس پارچه و نوع کاربردش از جمله فاکتورهای تعیین کننده برای انتخاب هر نوع شلواری می باشد.  به گونه ای که هر شلواری، با هر جنسی برای هر مکان و موقعیتی مناسب نیست و بسته به شرایط آن مکان، شلوار خاصی باید استفاده شود. به عنوان مثال پارچه دامن شلواری و پارچه شلوار راحتی زنانه […]